FAIR онлайн курс на тема “КСО и равноправно включване чрез социални технологии”

Описание на курса: Този курс има за цел да предостави на фирмите знания и инструменти, необходими за прилагане на корпоративна социална отговорност (КСО) в тяхната дейност, с акцент върху създаването на приобщаваща работна среда, която да е съобразена с хората с увреждания. Участниците ще придобият представа за моделите за оценка на работоспособността и ще научат как да адаптират работните места, за да ги приспособят ефективно към различните групи увреждания.

Кликнете на линковете по-долу, за да изгледате съответния модул.

Модул 1: Въведение в КСО и равнопоставено включване на работната сила

Модул 2: Модели за оценка на работоспособността


Модул 3: Адаптиране на работно място за различни групи хора с увреждания