FAIR онлайн курс на тема “Живи лаборатории и технологии на благосъстоянието”

Цел на курса: Запознаване на компаниите, работещи в областта на технологиите на благосъстоянието, с основите на живите лаборатории и предоставянето на знания за прилагане на подхода на живите лаборатории в техните проектни дейности или за евентуално създаване на жива лаборатория. Конспектът на курса осигурява структурирано му протичане, което позволява на участниците да разберат основите на живите лаборатории и тяхното приложение в технологиите на благосъстоянието, като същевременно ги ангажира чрез интерактивни елементи.

Целева аудитория: Целевата аудитория на курса са специалисти в областта на технологиите на благосъстоянието или компании, които се интересуват от интегрирането на методологията на живите лаборатории в своя иновационен процес. Може да сте или да не сте запознати с концепцията за живи лаборатории, преди да се включите в този курс.