СОЦИАЛЕН БИЗНЕС – ИГРАТА

Във връзка с общите потребности и предизвикателства пред бавния растеж, слабата конкурентоспособност в областта на социалното  предприемачество и липсата на иновативно образователни средства в сферата на неформалното обучение, проектът SI Zone разработи обучителна структурна рамка за реализиране на игра от реалния живот (real life game) за социално предприемачество. Тя е симулация, която поставя играчите в ролята на вероятни бъдещи предприемачи.Участниците преминават през играта индивидуално или групово, като могат да влизат в различни роли. Всеки етап съдържа задачи, които участникът трябва да изпълни – тест, определящ степента на техните наклонности в областта на социалното предприемачество, проверка на знания чрез отговор на въпроси с различна степен на трудност. Те могат да ползват съдействие от фасилитатор /експерт от областта на социалното предприемачество, който да ги подкрепя според конкретните нужди/.

 
Проектът използва подхода за обучение чрез ролева игра /ситуация и предоставя на участниците иновативна и интересна модулна програма за придобиване на ключови знания и умения, свързани с темата за социалното предприемачество.Играчите изграждат собствена представа за социално предприятие, проучват ключовите дейности, които стоят в основата на “мечтаното социално предприятие”. Ефектът от играта е насочен към насърчаване активното гражданство чрез инструментите на социалното  предприемачество и повишаване интереса на хората към социалните въпроси и обществената ангажираност, като им покаже как и до каква степен социалното предприемачество може да им помогне да станат реализирани и пълноценни граждани. Възможностите за самостоятелно учене чрез неконвенционални методи го правят по-достъпно за маргинализираните групи.

Нека направим първата стъпка към света на социалния предприемач!

Да се запознаем

Здравейте, бъдещи социални предприемачи!

Добре дошли в играта „Социален бизнес: Играта”. Нашата платформа ще ви даде възможност да проверите себе си в ролята на кандидат-предприемачи в сферата на социалната икономика, да повишите знанията си в тази област, да разберете какво трябва да подобрите, за да бъдете пълноценни в работата си. Целта на настоящата игра е да запълни липсата на информация в тази насока, като даде ясна дефиниция за социално предприемачество, да се дадат методически насоки за потенциални социални предприемачи за това, как обикновените хора биха могли да изградят собствен социален и устойчив във времето малък бизнес. Искаме да Ви представим инструменти и възможности как всеки може да развие своя собствена идея за социално предприятие, като най-напред я анализира, за да провери до каква степен тя е осъществима, а след това и провери доколко би бил устойчив този бизнес във времето. В рамките на играта, в която ви престои да се включите, сме очертали стъпка по стъпка един подход за стартиране на вашето социално предприятие и сме се фокусирали върху няколко ключови въпроси, свързани с развитието на социалния бизнес.

 
Време е за старт!

Да се отправим към първия етап на нашата игра, който ще помогне да откриете своите предприемачески наклонности и умения. Успешното му преминаване ще ви открие пътя към следващия етап на нашето пътешествие в света на социалното предприемачество.
Нека отворим следващия файл!

Уважаеми участници!

Пред вас е изготвения от нашите експерти „Тест за Вашите способности като социален предприемач”. Предлагаме Ви да преминете предложения тест и да определите степента  на Вашите предприемачески наклонности. Резултатите от него ще дадат обща представа за Вашите личностни нагласи към възможната Ви реализация в областта на социалното предприемачество.
Тестът съдържа кратка интерпретация на получените резултати. Неговото попълване ще отнеме малка част от времето ви.

ИНСТРУКЦИЯ:

Предлагаме Ви да отговорите на 25 въпроси, касаещи Вашия обичаен начин на поведение и обичайни реакции в ежедневието.
Постарайте се да си представите типичните ситуации и дайте първия “естествен” отговор, който ви идва наум.

 Опирайки се на своята житейска философия и типично поведение, аз бих казал, че … съгласен несъгласен
1. Обичам неформалните контакти с колеги след работно време
2. Имам състезателен дух и харесвам  усещането за превъзходство над останалите
3. При възникнал проблем, се стремя към оптимално решение, без да се безпокоя за каквото и да било друго
4. Определям себе си като оптимист
5. При хазартните игри предпочитам големите печалби
6. Обичам да си поставям цели и да ги постигам
7. Не се притеснявам и лесно общувам с останалите
8. Обичам да съм информиран за актуалните събития 
9. Предпочитам да бъда изпълнител, а не ръководител
10. Мога да бъда убедителен, когато считам, че съм прав
11. Намирам, че останалите често отнемат от времето ми
12. Харесва ми да гледам спортове със състезателен елемент
13. Обикновено говоря открито с останалите за себе си
14. Изпълнителен съм по отношение на инструкциите и указанията на стоящите по-високо от мен в йерархията
15. По-добър съм в разписването на планове, отколкото в реализирането
16. Задачи, чийто успех е гарантиран, са скучни за мен
17. Сблъсквайки се с неуспех, предпочитам да премина към следваща задача, вместо да продължа с опити за преодоляването й
18. Вярвам, че успешният бизнес дава възможност за повече време със семейството
19. Смятам за важно да съхраня средства и ресурси, които вече съм заработил
20. Късмет е за мен получаването на много пари
21. Необходими са няколко алтернативи, за ефективното решаване на възникнали проблеми
22. Бих искал да впечатлявам останалите със своите умения
23. Обичам конкуренцията
24. В бизнеса се допускат не съвсем етични решения 
25. Добрите приятели често се превръщат в най-добрите подчинени.


Начин на изчисляване на резултата

Получавате по 1 точка за всеки положителен отговор в графа 1 на въпроси 1, 2, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24.
Получавате по 1 точка за всеки положителен отговор в графа 2 на въпроси 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25.
Сумирайте точките и потърсете себе си в някоя от следните категории:

21-25: Имате отличен шанс да постигнете успехи в областта на предприемаческата дейност. Използвайте пълноценно своите възможности и умения. Какво чакате още?


16-20:
Вашият резултат е близък до високото предприемаческо ниво. Бихте могли да постигнете достатъчно добри резултати, ако развивате и използвате останалите си качества и ресурси.


11-15:
Резултатът от Вашите точки е близък до преходната зона. При условие, че положите сериозни усилия и подобрявате Вашите умения и компетенции, разширявайки и своите теоретични познания, бихте могли да разберете изискванията за пълноценно развитие на собствен бизнес.

6-10:
Няма голяма вероятност да постигнете успех  като предприемач. За това се изисква значителна промяна на Вашата житейска философия и поведение.

0-5:
Погледнете истината в очите! В края на краищата, предприемаческата дейност не е за Вас. Но допълнителните знания никога не са излишни и не вредят никому.

Самооценка и правила на играта

Въпроси

Отговори