[2023-20-09] The process of implementing measures to combat “energy poverty” based on its definition should be accelerated / Трябва да се ускори процесът по прилагане на мерките за борба с „енергийната бедност“ на базата нейната дефиниция

read in Bulgarian/ прочетете на бългаски here.

[2023-02-09] Changes to the Labor Code: First steps to modernize remote work / Промените в Кодекса на труда: Първи стъпки за модернизиране на дистанционната работа

read in Bulgarian/ прочетете на бългаски here.

[2023-29-08] Bulgaria is among the countries with the lowest shares of the working poor with higher education in Europe/ България е сред страните с най-ниски дялове на работещи бедни с висше образование в Европа

view the full interview in Bulgarian/ вижте интервюто на бългаски here.

[2023-10-28] Green Innovations in Norway / Зелените иновации в Норвегия

read the full article in Bulgarian/ прочетете статията на бългаски here.