50% БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Срок за кандидатстване 21 септември 2022 г., 16.30 ч. Кой може да кандидатства Микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., които: Са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021 финансови години, както следва: Микро предприятие         ≥ 210 000 лева Малко предприятие          ≥ 750 000 лева Средно предприятие        ≥ 3 000 000 лева Са реализирали нетни […]