[25/05/2018] Политика за поверителност на БИТСП

Политика за поверителност на Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП)

24 май 2018

 

Ние от БИТСП  сме ангажирани да защитаваме Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да се запознаете с настоящата политика за поверителност, която ще Ви даде информация как и какви лични данни обработваме в БИТСП като част от нашата дейност.

Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни?

БИТСП e организация с нестопанска цел и администратор на лични данни по отношение на изпратените от Вас и обработвани от нас данни.

Когато се свързвате с нашия екип ние обработваме информацията, включително лични данни, които сте ни предоставили, сред които данни: Вашето име, фамилия, телефон, електронен адрес, организация и друга информация, която сте включили. Ние не събираме потенциално чувствителна лична информация за расов или етнически произход, религия, членство в синдикати, сексуална ориентация, здраве и др.

Ние можем също да обработваме Ваши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това е необходимо, за да упражним или защитим законните си права.

БИТСП обработва Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство.

Защо събираме и обработваме Вашите лични данни?

Ние получаваме Ваши лични данни, когато Вие сами ни ги предоставите.

БИТСП събира, използва и обработва горепосочената информация за следните цели, предвидени в настоящата политика:

  • при цели, свързани с изпълнение на проекти, обучения, съвместни дейности, работни посещения, предоставяне на информация и други;
  • определени цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие (по силата на договор помежду ни или въз основа на писмено информирано съгласие);
  • цели, необходими за изпълнението на законови задължения на БИТСП.

Колко време съхраняваме вашите лични данни?

При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за осъществяване на съответните дейности, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Автобиографии, файлове, проектни предложения, попълнени формуляри или други документи и информация съхраняваме до 3 години след приключване на съвместната ни дейност или докато заявите писмено желанието си да ги изтрием, или до срок , който е предвиден в нормативен акт.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от БИТСП:

  1. право на информация;
  2. право на достъп до личните му данни;
  3. право на коригиране;
  4. право на изтриване;
  5. право на ограничаване на обработването;
  6. право на преносимост на данните;
  7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.

БИТСП не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на личните Ви данни, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на БИТСП (institute@bilsp.org ).

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).  В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Електронни адреси

Въз основа на подадена от Ваз информация, както и в резултат на съвместна работа , ние разполагаме с адреса на вашата електронна поща. Този адрес ще бъде използван само за осъществяване на съвместни дейности, както и за разпространение на нашите публикации. Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас.

БИТСП не предоставя електронните адреси на своите потребители на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели.

Как защитаваме Вашите права?

БИТСП  обработва Вашите лични данни единствено в съответствие с посочените по-горе цели и срокове. Сайтът ни е с високо ниво на сигурност, тъй като всички данни минават през SSL криптиране. Вие можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като ни пишете на  institute@bilsp.org

Какви мерки за защита на Вашите данни прилагаме?

Осигуряваме максимална защита на всички лица, когато ни предоставят своите данни. БИТСП не разпространява Ваши лични данни без изричното Ви съгласие. След изтичане на срока за обработване на личните Ви данни, те ще бъдат изтрити трайно и няма да бъдат използване в бъдеще, освен ако не е налице Ваше изрично съгласие.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: institute@bilsp.org , на телефон (02)9712558 или по пощата на адрес:  София 1113, ул. Цариградско шосе, бл. 22, вх. А , партер.

You must be logged in to post a comment.