Покана за обратна връзка относно Швейцарско-български механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029 (CETF)

През втората половина на 2024 година предстои стартирането на Швейцарско-българския механизъм за подкрепа на гражданските организации за периода 2024-2029. В тази връзка, бихме искали да ви поканим да участвате в кратка 10-минутна анкета, която цели събирането на обратна връзка за оптимизация на компонентите на Механизма в съответствие с нуждите и очакванията на гражданския сектор.

Анкетата е отворена за попълване до 20 май 2024 г. 

Повече информация и достъп до анкетата ще намерите тук: https://bilsp.org/public_consultation/

БЛАГОДАРИМ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА УЧАСТИЕТО И ЦЕННОТО ВИ МНЕНИЕ!