Балкански институт по труда и социалната политика разработи и внедри Система за управление на качеството с цел да документира най-добрите бизнес практики на организацията, да удовлетвори по-добре изискванията и очакванията на клиентите си и да подобри цялостното управление на организацията.
 
Системата за управление на качеството  на БИТСП отговаря на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.
 
 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО
 
Балканският институт по труда и социалната политика е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел. В него са обединени усилията на приятели и съмишленици. Нашата мисия е да извършваме висококачествени независими изследвания и анализи в социалната сфера и на тяхна база да даваме иновативни и практични препоръки за напредък, както и директно да реализираме политики и конкретни действия в следните сфери:
  • пазар на труда
  • мрежи за социална защита
  • социално осигуряване и пенсии
  • условия на труд
  • индустриални отношения
  • професионална квалификация, обучение и ориентиране
  • корпоративна социална отговорност
  • управление на социални проекти
При реализиране на своята мисия БИТСП е посветена на три основни принципа на работа:
 
Качество
 
БИТСП прилага политика по качество, която да гарантира, че нашите изследвания, анализи, идеи, препоръки и услуги допринасят за развитието на нашите клиенти, възложители, както и на различните целеви групи в социалната сфера.
 
Независимост
 
БИТСП вярва, че само независимите, безпристрастни и прозрачни оценки, идеи и мнения, към които ние се стремим са от полза за нашите клиенти, възложители и за обществото като цяло.
 
Въздействие
 
Във всички наши действия се стремим да оказваме благотворно влияние върху развитието на сферите, в които работим и по-важното върху различните целеви групи и заинтересовани страни в социалната сфера, включително нашите клиенти, партньори, конкуренти, служители, съмишленици.
 

 

                                   Председетел на управителния съвет:  Иван Нейков

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.