5-та регионална конференция по КСО

 

Пета регионална конференция за корпоративна социална отговорност в България

Корпоративна социална отговорност – безопасност и здраве при работа

София, 13-14 май 2010 г.  

За инициативата:
 
            Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти в българските предприятия провежда Петата национална конференция по темата за корпоративната социална отговорност.
 
            Конференцията се провежда отново под патронажа на Министъра на труда и социалната политика и се финансира от Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти в българските предприятия (с помощта на Сдружението за техническо сутрудничество на Федерална република Германия (GTZ)
 
            Конференцията ще бъде открита от министъра на труда и социалната политика г-н Тотьо Младенов.
 
            Главната цел на Конференцията е да се повиши общественият интерес по темата за корпоративна социална отговорност (КСО) в региона и да се популяризират ползите от прилагане на тази концепция в сферата на безопасността и здравето при работа. Конференцията е най-дългогодишния регионален форум , на който страните от Югоизточна Европа споделят своя опит в развитието на Корпоративната социална отговорност.

            По време на Конференцията ще се споделят успешни практики по КСО и ще се създаде платформа за обмен на опит между представителите на бизнеса, държавните власти, неправителствените организации и синдикатите.

            Дискусиите ще се насочат към търсене на отговори по въпроса дали и доколко успешните политики по КСО в сферата на безопасността и здравето при работа допринасят за устойчивостта на бизнеса в условията на световната икономическа криза, като в резултат на това се очаква да се подобри разбирането на аудиторията за ползите от КСО и начините за прилагане на свързаните с нея концепции.
 
            По време на конференцията ще бъдат връчени за пети път годишните награди „Социално-отговорно предприятие на годината” на Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти в България.
 
            В работата на предходните Конференции по КСО активно се включиха еврокомисарите Владимир Шпидла и Меглена Кунева, членове на Европейския парламент и национални парламенти, министри, висши служители на Европейската комисия, видни международни консултанти.

Материали от конференцията

 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.