На 16 март 2010 година Центърът за икономическо развитие и Балканският институт по труда и социалната политика организират конференция на тема: „Десет години пенсионна реформа в България: постижения и предизвикателства”. Конференцията се организира с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
 
Конференцията ще се проведе в хотел Радисън /зала Александър/ от 10.00 до 13.00 часа.
 
За участие в конференцията са поканени министри, представители на държавни институции, депутати, работодатели, синдикати, академичната общност, международни организации и неправителствени организации.
 
 
10 години пенсионна реформа в България: постижения и предизвикателства
 
16 март 2010 година
Хотел Радисън /зала Александър/
 
 
09 :30                Регистрация и кафе
 
10 :00                Откриване
 
Георги Прохаски, Председател, Фондация „Център за икономическо развитие”
 
Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика /покана/
 
10 :30  - 13.00   Пенсионната система на България – 10 години след началота на реформата
 
Доцент Йордан Христосков, Заместник ректор, Висше училище по застраховане и финанси
 
Българската пенсионна реформа в контекста на европейското развитие
 
Иван Нейков, Председател, Балкански институт по труда и социалната политика
 
За необходимостта от пенсионна реформа
 
Христина Митрева, Управител на НОИ
 
Владислав Горанов, Заместник министър на финансите /покана/
 
Флориан Фихтъл, Постоянен представител на Световната банка в България
 
Представител на Посолството на САЩ в България /покана/
 
Дискусия с участието на представители на работодателите, синдикатите и неправителствените организации
 
13 : 00                 Закриване

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.