Услуги предоставяни от БИТСП

 

  • Изготвяне и управление на проекти
      Европейски фондове и програми
      Други двустранни и международни донори
      Други правителствени фондове
  •  Обучения, консултации и техническа помощ
      Управление на Европейски фондове и програми
      Управление на проекти
o    Финансово управление
o    Управление на доставките
o    Контрол, мониторинг и отчетност
      Корпоративна социална отговорност
      Стратегическо планиране в публичния сектор
      Конкурентоспособност чрез инвестиции в условията на труд
      Управление на човешките ресурси
      Организационно структуриране и изграждане на институционален капацитет
 
  • Извършване на социални одити
  • Изготвяне и управление на програми и стратегии
  • Предварителна и последваща оценка на проекти, програми и стратегии
  • Съдействие и посредничество за намиране на финансови средства за реализиране на програми и проекти
  • Социални и икономически анализи
      Пазар на труда
      Корпоративна социална отговорност
      Индустриални отношения
      Обществено осигуряване
      Безопасни и здравословни условия на труд
      Социални политики
      Трудово право
      Професионална квалификация и обучение
 
  • Изработване на управленски системи за:
      управление на проекти и програми
      мониторинг
      финансова отчетност на проекти и програми
 
 

 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.