Име на проекта:  
Програма за устойчиво развитие на предприятията в България
Място на изпълнение: 
България
Вид дейност:      
Обучения, консултации и техническа помощ; Изготвяне и управление на проекти
Сфера на дейност:  Корпоративна социална отговорност; Управление на проекти
Продължителност:   04.2007 – 06.2010
Финансираща организация: Организация за индустриални отношения на Организацията на обединените нации (UNIDO)
Бенефициент:     Организация за индустриални отношения на Организация за обединените нации (UNIDO)
Партньори:     Държавна агенция по туризъм; Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация; Регионална туристическа асоциация „Стара планина”
Цели:
  • Повишаване на осведомеността относно значението на устойчивото развитие в сектора на туризма, обучение на местни експерти, които да изградят национална експертиза по чисто производство (ЧП) и корпоративната социална отговорност (КСО), за създаване и разпространение български примери на добри практики
Дейности:
  • Консултации по въпросите на КСО в туристическата индустрия
  • Администриране на проекта
Резултати:
  • Адаптирана учебна програма по КСО;
  • Обучени 40 експерти (20 по КСО);
  • Консултации по КСО, осъществени най-малко в 25 хотела и фирми

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.