Име на проекта:  
Трансфер на умения и иновации (HeRmeS-R)
Място на изпълнение: 
България, Франция, Португалия, Румъния
Вид дейност:      
Обучения, консултации и техническа помощ; Изготвяне и управление на проекти
Сфера на дейност:  Корпоративна социална отговорност
Продължителност:   11.2007 – 10.2009
Финансираща организация: Програма „Леонардо да Винчи”
Бенефициент:     Европейската комисия
Партньори:     Нов български униуверситет; University of Craiova; APG (Portuguese Human Resources Association); Bussinesse School of Universidade Autonoma de Lisboa; ESCEM; MAC-Team aisbl; Smala; RH sans Frontières
Цели:
  • Да се създадат структури и звена за въвеждане на КСО в бизнеса и центрове за обучение на ниво преподавател / ментор и стажант
Дейности:
  • Aнализ на нуждите от обучение
  • Разработване на учебни програми за обучение по КСО за мениджъри по човешките ресурси, социални одитори и др.
  • Предоставяне на обучение по КСО в България
  • Координиране на проекта на територията на БългарияОрганизиране на ежегодната Национална конференция – по темите на Корпоративната социална отговорност
Резултати:
  • Разработена методика и учебна програма за образование и обучение в областта на КСО;
  • Обучени преподаватели;
  • Проведено пилотно обучение на специалисти по човешките ресурси, социални одитори и др.

сайт на проекта: http://www.hermes-osr.eu/

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.