Име на проекта:  
Отвъд социалния одит: Към всеобхватна и активна структура за мониторинг чрез въвеждане на вътрешен диалог между служителите и работниците
Място на изпълнение: 
България, Нидерландия, Белгия
Вид дейност:      
Обучения, консултации и техническа помощ
Сфера на дейност:  Корпоративна социална отговорност
Продължителност:   11.2006 – 11.2007
Финансираща организация: ЕС
Бенефициент:     Европейската комисия
Партньори:     IRENE, ETUF-TCL
Цели:
 • Целта е да се създаде едно общо разбиране на заинтересованите страни по отношение на следните въпроси:

 

 • Какви са ползите и възможностите за подходите на диалога?
 • Какви са слабите страни и рисковете, на подходите на диалога?
 • Какви са критериите за въвеждане на самоподдържащи се вътрешни структури на диалога?
 • Какви са критериите за вътрешна структура на диалозите в рамките на всеобхватен подход за наблюдение и подобрен социален одит?
Дейности:
 • предоставяне на експерт за брейнсторминг сесия
 • предоставяне на експерти, които да обозначат различните дейности, управленските практики, мерките за обучение, ресурсите и др.
 • предоставяне на експерти, които да обобщат и оценят резултатите от Европейския семинар
 • развитие на базиранна систематични критерии подход във вътрешната структура на диалога между ръководството и работещите в рамките на всеобхватно и активно наблюдение и подобряване на социалния одит
 • организиране на логистиката за втория експертен семинар, който се проведе в България, посещение на българска фабрика за облекло и дискусия с ръководството и работниците
Резултати:
 • разработени критерии, които да позволяват вътрешния диалог между ръководството на доставчиците и работниците на фирмено ниво в съответствие със социалните стандарти в новите държави-членки на ЕС и страните-кандидатки
 • доставчиците (и търговците на дребно), синдикатите и неправителствените организации имат по-добро разбиране за това как да се отиде отвъд границите на социалния одит и как да се допринесе за системните решения за хуманни условия на труд
 • по-голяма съгласуваност и конвергенция на процесите на вътрешен диалог на фирмено ниво за преодоляване на ограниченията на методите за социален одит и тяхното прилагане
 • преодоляване на "одит умората” и подобряване на критериите за системи на управление за участието на работниците, които позволяват развитиет на подходи за участие в областта на одита и контрола

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.