Име на проекта:  
Кръгла маса за социалните стандарти
Място на изпълнение: 
България
Вид дейност:      
Изготвяне и управление на проекти
Сфера на дейност:  Корпоративна социална отговорност; Развитие на човешките ресурси
Продължителност:   2005 - до сега
Финансираща организация: Германско дружество за техническо сътрудничество (GTZ) до края на 2006г.
Бенефициент:     КСО общество в България
Партньори:     ИК-Индустриконсулт; Асоциация на дружествата от леката промишленост; КНСБ; КТ „Подкрепа”; Българска търговско-промишлена палата; ИА”ГИТ”; текстилни фабрики и други
Цели:
 • Стартиране на диалог между различните заинтересовани страни, които участват в производството и експорта на текстил и дрехи на дребни търговци в Германия
Дейности:
 • Консултации по проблеми на Корпоративната социална отговорност
 • Споделяне на опита
 • Подготовка на въпросници и насоки за номиниране на три най- добри социално отговорни предприятия в Текстилната индустрия (големи, средни и малки)
 • Организиране и логистика на работните групи за организация на конкурса за Социално отговорно предприятие
 • популяризиране на работата на кръглата маса сред различни заинтересовани страни
 • Организиране на ежегодната Национална конференция – по темите на Корпоративната социална отговорност
Резултати:
 • Популяризиране на концепцията за Корпоративно-социална отговорност в българската текстилна индустрия
 • Установяване на добра комуникация между заинтересованите страни – правителствени организации, търговски дружества, работнически организации, НПО-та, чуждестранни вносители на текстил облекло
 • Поставяне на функционални акценти за въпросите на Корпоративната социална отговорност в България
 • Организация на годишна Национална конференция за Корпоративна социална отговорност
 • Организиране на годишен Национален конкурс за Социално отговорно предприятие

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.