Събития

17.03.2017
Нова категория

23.02.2017
Отново в Ловеч, но този път за обучение по дигитални компетентности

Младежите от Ловеч присъстват на обучение по ключова компетентност 4: дигитални компетентности

30.01.2017
Мотивационното обучение в Ловеч започва

Вече сме в област Ловеч за десетдневните мотивационни обучения

15.12.2016
Коледна ваканция за проект "Компас"

Успешно приключиха три мотивационни обучения по проект "Компас". Планираме следващите през януари.

19.10.2016
Проект "Компас" в област Ямбол на 27. октомври

Експертите от проект "Компас" ще предоставят консултации на неактивни младежи от село Козарево, община Тунджа и околностите.

18.09.2016
Проект "Компас" - дойде време за консултации в област Смолян

На 20-ти септември очаквайте екипа на проект "Компас" в град Чепеларе, а на 21-ви сме в град Смолян. Подробности за местата на провеждане можете да намерите в статията.

26.08.2016
Очаквайте проект "Компас" и в Смолян

Екипът на проект "Компас" скоро ще посети Смолян, за да консултира неактивните младежи от областта за възможностите им за активиране на пазара на труда.

31.07.2016
Проект "Компас" идва в Пловдив и Сопот

Екипът на проект "Компас" ще предоставя индивидуални консултации на 03. август в Пловдив, Дом на културата Борис Христов, ул. "Гладстон" 15 в 11 ч. На следващия ден пътуваме към Сопот, за да предоставим съвети на неактивните младежи в града. Очакваме ви в 10 ч. в читалнята на Народно читалище "Иван Вазов" на ул. "Иван Вазов" №53.

27.07.2016
Проект "Компас" - индивидуални консултации в гр. Троян на 29-ти юли

На път сме за град Троян! Предстои провеждането на индивидуални консултации за втори път в област Ловеч. Свържете се с нас на тел. 0899 216 408 и заявете участието си! Часът на срещата е 10, мястото - Народно читалище "Наука", пл. Възраждане. Очакваме ви! Изразяваме специални благодарности към здравните медиатори от Троян Камелия Маркова и Наргис Михайлова за ентусиазма и съдействието за идентифициране на неактивни младежи в град Троян.

15.07.2016
Проект "Компас" - индивидуални консултации в гр. Плевен на 21-ви и 22-ри юли, 10 ч.

Ще Ви очакваме на 21. и 22. юли на адрес ул. "Св. св. Кирил и Методий" 18, бизнес сграда "Престиж", ет. 3, офис 22, град Плевен.

11.04.2016
На 13.04.2016 в зала на БИТСП ще се проведе конференция

На 13.04.2016 в зала на Балкански институт по труда и социалната политика предстои да се проведе финална конференция относно проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСНА ЕФИКАСНОСТ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ“

15.02.2016
Дистанционно обучение по "Енергийна ефективност"

Стартира дистанционно обучение по проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСНА ЕФИКАСНОСТ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ“ - BG04-04-05-08

30.12.2015
Открита процедура за избор на изпълнител

"Публична покана за избор на изпълнител с предмет "Организация на кетъринг за обучения на място" по проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание"

25.11.2014
Конкурс социално отговорно предприятие 2014 г.

НКМ за въвеждане на социалните стандарти обявява нов Национален конкурс за социално отговорно предприятие на годината. Конкурсът стартира официално на 25 ноември 2014 г.

20.12.2013
На 19.12.2013 се проведе 7мата конференция по корпоративна социална отговорност

В сградата на Информационния център на Европейския парламент в София се проведе Седмата национална конференция по корпоративна социална отговорност под патронажа на българското Министерство на труда и социалната политика. По време на конференцията бяха връчени за седми път годишните награди „Социално-отговорно предприятие на годината” на Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти в България.

26.11.2013
Конкурс социално отговорно предприятие 2013 г.

НКМ за въвеждане на социалните стандарти обявява нов Национален конкурс за социално отговорно предприятие на годината. Конкурсът стартира официално на 25 ноември 2013 г.

26.09.2012
Покани за кандидатстване по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество

Швейцарското междинно звено публикува едновременно две покани за кандидатстване в рамките на двата управлявани от него Тематични фонда – "Фонд за реформи, свързани с участие на гражданското общество” и Фонд „Партньорство”.

22.06.2012
Европейска кръгла маса "Достоен труд, достоен живот"

НПО и профсъюзи от Австрия, България и Румъния предадоха 6 072 подписа с искане за достоен труд в целия свят на Ивайло Калфин, депутат в Европейския парламент

23.11.2011
6-та национална конференция по КСО

На 29 ноември в София ще се проведе Шестата национална конференция за корпоративната социална отговорност на тема "КСО и професионално ориентиране за възрастни".

Конференцията е под патронажа на Министъра на труда и социалната политика - г-н Тотю Младенов. По време на конференцията ще бъдат връчени за шести път годишните награди „Социално-отговорно предприятие на годината” на Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти в България.

29.06.2011
Кръгла маса по проблемите на алтернативното решаване на трудови спорове

Днес, 29 юни 2011 г., във 2-ра зала на Министерството на труда и социалната политика се проведе Кръгла маса по проблемите на алтернативното решаване на трудови спорове. Присъстваха представители на МТСП, Изпълнителна аганция „Главна инспекция по труда’, Националния институт за помирение и арбитраж, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Глобалния договор на ООН в България и Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП). Кръглата маса беше организирана от БИТСП в рамките на проекта „ Алтернативни методи за подобряване на индустриалните отношения”, финансиран от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия.

02.06.2010
5-та регионална конференция по КСО - след събитието

На 13 и 14 май 2010 г. в София, за пети пореден път се проведе регионална конференция по темите и практиките на корапоративната социална отговорност. Дискутираха се безопасността и здравето при работа, сподели се регионалният опит и се представиха нови идеи от участниците.

22.03.2010
5-та регионална конференция по КСО

На 13-14 май в София ще се проведе Петата национална конференция за корпоративната социална отговорност на тема "Безопасност и здраве при работа".

Конференцията е под патронажа на Министъра на труда и социалната политика - г-н Тотю Младенов. По време на конференцията ще бъдат връчени за пети път годишните награди „Социално-отговорно предприятие на годината” на Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти в България.

15.03.2010
Конференция

На 16 март 2010 година Центърът за икономическо развитие и БИТСП организират конференция на тема: „Десет години пенсионна реформа в България: постижения и предизвикателства”. Конференцията се организира с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

05.01.2010
Прессъобщение

БИТСП даде пресконференция на тема: „Професионалното ориентиране – липсващото звено на българския пазар на труда”

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.