Име на проекта:  
Насърчаване на диалога между ръководството и служителите
Място на изпълнение: 
България
Вид дейност:      
Изготвяне и управление на проекти
Сфера на дейност:  Корпоративна социална отговорност; Развитие на човешките ресурси
Продължителност:   06.2006 – 12.2006
Финансираща организация: Германското правителство
Бенефициент:     Германско дружество за техническо сътрудничество (GTZ)
Партньори:     Sustainability Agents, Germany
Цели:
 • Насърчаване на създаването на нови работни места в община Мадан
Дейности:
 • Анализиране на съществуващата информация за околната среда на общинско ниво
 • Разработване на над 200 показатели на общинско ниво
 • Разработване на методология за събиране, обработка и съхраняване на данни за новосъздадените показатели
 • Разработване на софтуерна база данни за съхранение на данни за споменатите показателите
 • Пилотни тестове на системата, чрез работа на място в община Мадан
 • Издаване на инвеститорски бюлетин на хартиен носител и CD версия, както и на уеб страница
 • Създаване на информационен продукт на общинските данни за инвеститорите
 • Разработване на общинска стратегия за създаване на нови работни места
Резултати:
 • Над 30 ръководители и работници обучени как да водят вътрешен диалог
 • Разработен план за действие на 8 фабрика за започване на вътрешен диалог, обсъдени на ниво фабрика и 6 изпълнени плана за действие

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.