Име на проекта:   Към изграждането на българска текстилна индустрия като лидер в Корпоративната социална отговорност
Място на изпълнение:  България
Вид дейност:      
Обучения, консултации и техническа помощ
Сфера на дейност: 
Корпоративна социална отговорност
Продължителност:  
02.2004 – 12.2004
Финансираща организация:
Бенефициент:    
 
Европейска профсъюзна федерация на текстила, облеклото и кожата
Партньори:     Европейска профсъюзна федерация на текстила, облеклото и кожата, adidas – Salomon, H&M, Levi’s, Nike
Цели:
  • Насърчаване на конструктивен диалог между правителството, социалните партньори и работниците в текстилната индустрия, водещ до изграждане на позиция на текстилната индустрия на пазара като „Лидер в прилагането на Корпоративната социална отговорност”
Дейности:
  • През първата част на проекта се проведе “Обучение за обучители” на 50 представители на управленския състав на фабриките и 100 работника – бяха обучени в изграждането на капацитет във фабриките.
  • През втората фаза “Прилагане на наученото” – се проведоха срещи във фабриките – над 45 бяха посетени от БИТСП
  • По време на третата фаза “Насърчаване на общата визия” – се проведоха консултации по проблемите възникнали в предходната фаза и се проведе допълнително обучение.
  • Персоналът, въвлечен в проекта, подготви и проведе заедно с чуждестранните лектори, 12 работни семинара, разделени на 3 части и подготвителен работен семинар и семинар за оценка
Резултати:
  • Над 150 работника, бригадири и управители бяха обучени в рамките на 12 тридневни семинара. По време на проекта се проведоха над 60 срещи с работниците за подобрение на условията във фабриките, на които присъстваха над 500 работници.
  • На тези срещи се подготвиха въпроси и теми за подобряване н нивото на КСО в предприятията и бяха представени на управителите на фабриките

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.