На 11 Февруари 2010 г беше проведено поредното 19-то заседание на Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти в България.

Теми  на заседанието бяха: подготовката и провеждането на 5-та Регионална конференция по Корпоративна социална отговорност и провеждането на ежегодния Конкурс за социално отговорно предприятие.

От тази година се предвижда съставът на конкурсът предстои да се разши с добавянето на още един сектор. Към настоящия момент в конкурса активно участие взимат предприятията от шивашкия сектор и туризъм. От тази година има предложение да се включат и предприятия от мебелната индустрия. Кандидатите, желаещи да участват в конкурса преминават през процедура на самооценка по предварително разработен въпросник от комисия в състав – ИА “ГИТ”, МТСП, ИАНМСП, представители на работодатели и синдикати.

Процедурата по кандидатстване – нейната технология, съдържателни аспекти и допълнителни критерии във въпросника, предстои да се разгледа и дискутира на предстояща среща на комисията на 26 Февруари 2010 г /петък/ . Срещата ще се проведе в Балкански институт по труда и социалната политика, координатор на дейността на Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти.

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.