Компютърните обучения в град Ловеч и град Левски

 

 

 

 

Компютърните обучения в рамките на дейност 3: "Предоставяне на обучения за ключови компетентности в областта на дигитална компетентност" вървят с пълна сила.

През последните три седмици младежите в град Ловеч и град Левски (най-многобройната група на проект "Компас"), преминаха през компютърното обучение, организирано в рамките на дейност 3 от проект "Компас".

Младежите ентусиазирано изпълниха всички задачи, които им бяха поставени по време на обучението. Любопитни ли сте да надниктнете в обученията - ето ги от Ловеч и от Левски.

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.