Посещението на екипа на проект "Компас" в Чепеларе и Смолян

 

 
 
 
 
 
 
Колегите от екипа на проект "Компас" посетиха област Смолян на 20-ти и 21-ви септември, за да се срещнат с неактивни младежи от областта.
 
Консултациите с младежите бяха проведени в град Чепеларе и град Смолян, а участници присъстваха както от тези градове, така и от околни села.
 
Както и досега, участниците бяха консултирани в неформална атмосфера за възможностите, които имат да продължат образованието си, да се включат в обучения или на първичния пазар на труда спрямо своите интереси и възможности. Преоладаващата част от участниците изявиха желание да се включат и в следващите дейности на проект "Компас", които включват мотивационно обучение, обучение по дигитални компетентности и субсидирана заетост в рамките на два месеца.
 
Как протекоха консултациите в Чепеларе и Смолян, вижте сами:

 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.