Текущи резултати от проект "Компас" преди есенния сезон на пътувания по области

 Летният сезон е почти към своя край и екипът на проект "Компас" ще поднови своите посещения на място в целевите области на проекта за идентифициране на неактивни лица между 15 и 29 години включително.

Досега експертите ни се срещнаха с младежи от градовете Криводол, Ловеч, Плевен, Троян, Пловдив и Сопот. Предстои ни да посетим областите Смолян и Ямбол. 

Преди да продължим своите посещения си струва да чуем гледната точка и на самите експерти за осъществените досега консултации, силните страни на проекта и възможностите за подобрение.

Нека първо Ви запознаем с нашите експерти:

Борислава Борисова е експерт и аналитик в сферата на професионалното образование и обучение на възрастни с особен интерес към кариерното образование в институции и мрежи за неформално образование. Галина Бончева има опит като външен експерт към НАПОО в областта на кариерното развитие, професионалното ориентиране и мотивационни обучения, организирала е обучения на безработни за получаване на професионална квалификация и е квалифициран кариерен консултант в мотивационни обучения на дълготрайно безработни за активно включване на трудовия пазар. Мирослава Даковска има дългогодишен опит като лектор в сферата на обучения на възрастни; някои от проектите, в които е участвала, включват "101 Начина за мотивация" и "Не бъди просто шеф, бъди мениджър".

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.