Посещенията на екипа на проект "Компас" в Троян, Пловдив и Сопот

 

 

 

 

В края на юли и първата седмица на август имахме удоволствието да посетим три града, попадащи в целевите области на нашия проект, а именно Троян, Пловдив и Сопот.

Екипът на проект "Компас" предостави услуги по професионално ориентиране, психологическо подпомагане и насочване към възможности за образование, обучение и намиране на работа на неактивните младежи от тези градове, започвайки от Троян на 29. юли и продължавайки в Пловдив на 3. и Сопот на 4. август.

След усилена подготовка на екипа по места младежите от Троян и околностите, Пловдив и Сопот получиха ценни съвети за своето бъдещо професионално развитие и бяха поканени да се пирсъединят и към следващите етапи на проект "Компас" (мотивационни обучения, обучение по дигитални компетенции и заетост).

С тези събития посетените целеви области станаха четири - Враца, Ловеч, Плевен и Пловдив.

Очаквайте ни в Смолян и Ямбол скоро след края на месец август!

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.