ДЕЙНОСТ 1 - "ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ МЛАДЕЖИ"

 По време на индивидуалните консултации в процеса на идентифициране младежи, попадащи в целевата група 15 - 29 години, които не са били в образование или обучение или на работа през последните 4 месеца и не са били регистрирани в Бюрото по труда през последните 12 месеца, ще получат следните услуги:

  • изготвяне на личен профил на потребностите и получаване на персонални съвети;
  • професионално ориентиране;
  • психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда;
  • насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация в Бюрата по труда;
  • насочване към образователни институции, в които младежите могат да продължат образованието си;
  • насочване към обучителни институции, в които младежите могат да потърсят подходящи за тях курсове за квалификация и преквалификация

 

При изявено желание, участниците в Дейност 1 от целевата група могат да се включат в последващите етапи на "КОМПАС", а именно - да участват в:

Мотивационни обучения (10 дни), по време на които ще се научат как да се справят със стреса, ще се упражнят в писането на документи за кандидатстване за работа и в явяването на интервю и ще отидат на еднодневна екскурзия с цялата група участници. В края на обучението младежите ще получат сертификат за участие, издаден от "Балкански институт по труда и социалната политика". Освен това за всеки присъствен ден от обучението, участниците ще получават стипендия от 10 лева, ако живеят в населеното място на провеждане на обучението, или 15 лева, ако живеят в околно населено място; 

Обучения по компютърни умения (6 дни) - по време на тези обучения участниците ще се научат да работят с Microsoft Word и Microsoft Excel, с различни интернет браузъри, мейл клиенти, както и да ползват облачни услуги. В края на обучението младежите ще получат сертификат за участие, издаден от обучаващата ги организация. Освен това за всеки присъствен ден от обучението, участниците ще получават стипендия от 10 лева, ако живеят в населеното място на провеждане на обучението, или 15 лева, ако живеят в околно населено място;

Успешно представилите се участници ще бъдат наети на трудов договор като анкетьори в "Балкански институт по труда и социалната политика" за срок от 2 месеца с 4-часова заетост на ден.

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.