Проведе се тур на говорителите по проект SUSY

В периода 24-30 май в София се проведе тур на говорители от Бразилия в юго-западен NUTS II регион и конкретно София.

Дейностите от тура включваха провеждане на Работен семинар ориентиран към диалог със заинтересованите страни, който се проведе на 26.05.2016г. На него бразилските представители на неправителствения сектор споделиха опита на Бразилия в социалната и солидарна икономика, като особен интерес предизвикаха така наречените социални банки и тяхната алтернативна вътрешна валута.

Бяха проведени редица интервюта, в които гостите от Бразилия разказаха за социалната и солидарна икономика  - в телевизия Евроком, телевизия Блумбърг, радио FM+ и радио Хоризонт.

Като част от тура беше проведено събитие в Софийския университет със студенти и преподаватели, за да бъдат запознати със самата идея на солидарната икономика и как тя може да се реализира. 

 

Материали:

Инфографика

Презентация за добра практика от Бразилия за сметосъбирачи

Презентация за социалната банка Палмас и документален филм:

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.