Дейностите по проекта SUSY ще се осъществяват в следните 23 европейски страни членки (включващи 46 територии): България, Италия, Австрия, Германия, Хърватия, Малта, Испания, Полша, Чешка Република, Гърция, Естония, Кипър, Финландия, Франция, Великобритания, Унгария, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Белгия, Латвия, Ирландия.

Планираните дейности са: изследвания, обучения, повишаване на осведомеността / информиране и застъпничество по ССИ.

Гражданите във всяка територия също ще бъдат включени в дейности за повишаване на осведомеността, така че да се информира широката общественост за ролята, която социалната и солидарна икономика може да играе в борбата срещу бедността и в насърчаването на устойчивия начин на живот.

Проектът SUSY се насърчава от БИТСП в сътрудничество с 25 европейски партньори* и 10 партньори от Латинска Америка, Африка и Азия. Проектът е с продължителност 3 години (февруари 2015 г. - януари 2018 г.). Това е важна възможност да се изследва и насърчава социалната и солидарна икономика в контекста на отделните европейски държави. Основната цел е изграждане на подход отдолу-нагоре, започвайки със събиране и организиране на информация за конкретния опит по места, спомагайки за по-доброто разбиране на съдържанието на ССИ, международните и местни политики.

Материали по проекта:

Листовка 1

Листовка 2

Флаер

Филм за Българската хранителна банка, която има за цел да оползотворява годна храна, която е в повече или не може да бъде продадена - средно 270 000 тона храна:

 

Социално предприятие "Обществен клуб фурна" освен, че приготвя квасен хляб по стара българска рецепта, но и работниците му са деца в неравностойно положение, като по този начин им се осигуряват професионална квалификация и възможност за по-нататъшно развитие и реализация.:

 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.