На 13.04.2016 в зала на БИТСП ще се проведе конференция

 

Целите на грантовата схема бяха повишаване на административния капацитет на държавните и общински органи и институции  за планиране  и  изпълнение  на  мерки  за  енергийна  ефективност и възобновяема енергия /ЕЕ и ВЕИ/ чрез предоставяне на обучения и консултации.
 
Целева група на проекта са служители на държавни и общински администрации и други публични организации
 
Продължителността на проекта бе ноември 2015 - април 2016 
 
Реализирани са следните дейности по проекта: 
 
 
Проведени обучения за изграждане на капацитета на назначени служители в държавните институции и общинските власти за развитие, планиране и изпълнение на мерки за ЕЕ и ВЕИ; 
 
Проведени са пет дневни обучения в 22 областни града в България: София- 2, Благоевград, Перник, Видин, Монтана, Ловеч, В.Търново, Габрово, Разград, Шумен, Ямбол, Бургас, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Варна, Смолян, Кърджали, Кюстендил, Търговище 
 
Извършена информационна кампания за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни решения. 
 
 Управление на проекта
 
Достигане на резултати, които са: 
 
Подобрен капацитет на национално, регионално и местно ниво за предприемане на мерки за енергийна ефективност и за прилагане на възобновяеми енергийни решения чрез
Разработени програми за обучения по 5 теми на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни решения;
Обучени около 660 служители в държавни институции/организации, общински власти и други публични организации, директно ангажирани с развитие, планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и решения в областта на възобновяемите енергийни източници;
Организирани 22 броя 5-дневни обучения на място на различни локации в страната;
Разработен продукт за обучение и повишаване на информираността по темите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни решения. 
 
Повишена информираност за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни решения 
Организирани 2 пресконференции;
Разработени и разпространени 2000 броя информационни брошури;
3 статии, публикувани в информационни медии;
Информация на Интернет страница.
 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.