Обучение в Търговище и Шумен с държавни служители в областни и общински администрации

Седмицата от  21 до 25 март 2016 продължиха обученията по енергийна ефективност и възобновяема енергия по проект на Балкански институт по труда и социалната политика, финансиран по програма BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05. Обученията се проведоха в рамките на 5 дни в  градовете Търговище и Шумен. 

 
Участниците в обученията, служители на областни и общински администрации наброяваха, както следва за Търговище 16  лица и Шумен 45 лица. 
 
Предлагаме снимки от проведените обучения с държавни служители в областни и общински администрации. 
      

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.