Обучение в Разград и Варна с държавни служители в областни и общински администрации

Седмицата от  28 март до 01 април 2016 продължиха обученията по енергийна ефективност и възобновяема енергия по проект на Балкански институт по труда и социалната политика, финансиран по програма BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“  ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05. Обученията се проведоха в рамките на 5 дни в  градовете Разград и Варна.

 
Участниците в обученията, служители на областни и общински администрации наброяваха, както следва за Варна 26 лица за Разград 21 лица. 
 
Предлагаме снимки от проведените обучения. 
        

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.