Обучение в Кюстендил и Благоевград с държавни служители в областни и общински администрации

Седмицата от  08 до 12 февруари 2016 продължиха обученията по енергийна ефективност и възобновяема енергия по проект на Балкански институт по труда и социалната политика, финансиран по програма BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“  ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05. Обученията се проведоха в рамките на 5 дни в  градовете Кюстендил и Благоевград 

 
Участниците в обученията, служители на областни и общински администрации наброяваха, както следва за Кюстендил- 23 лица и Благоевград 22 лица. 
 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.