Обучение в Ямбол и Велико Търново с държавни служители в областни и общински администрации

Седмицата от  07 до 11 март 2016 продължиха обученията по енергийна ефективност и възобновяема енергия по проект на Балкански институт по труда и социалната политика, финансиран по програма BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05. Обученията се проведоха в рамките на 5 дни в  градовете Ямбол и Велико Търново.

 
Участниците в обученията, служители на областни и общински администрации наброяваха, както следва за Ямбол 23 лица и Велико Търново 20 лица. 
 
Предлагаме снимки от проведените обучения с държавни служители в областни и общински администрации. 
        

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.