Обучение в Ловеч и Габрово с държавни служители в областни и общински администрации

Седмицата от  22 до 26 февруари 2016 продължиха обученията по енергийна ефективност и възобновяема енергия по проект на Балкански институт по труда и социалната политика, финансиран по програма BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“  ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05. Обученията се проведоха в рамките на 5 дни в  градовете Ловеч и Габрово.
 
Участниците в обученията, служители на областни и общински администрации наброяваха, както следва за Ловеч 34 лица и Габрово 27лица. 
 
Предлагаме снимки от проведените обучения с държавни служители в областни и общински администрации. 
 
       

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.