Обучение в Монтана и Видин с държавни служители в областни и общински администрации

Седмицата от  14 до 18 март 2016 продължиха обученията по енергийна ефективност и възобновяема енергия по проект на Балкански институт по труда и социалната политика, финансиран по програма BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05. Обученията се проведоха в рамките на 5 дни в  градовете Монтана и Видин

Участниците в обученията, служители на областни и общински администрации наброяваха, както следва за Монтана 16 лица и Видин 30 лица.

Предлагаме снимки от проведените обучения с държавни служители в областни и общински администрации.

 

            

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.