Обучение в София и Перник с държавни служители в областни и общински администрации 

 
На 11 януари 2016 стартираха обучения по енергийна ефективност и възобновяема енергия по проект на Балкански институт по труда и социалната политика, финансиран по програма BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“  ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05. Обученията се провеждат в рамките на 5 дни в 22 областни града на страната. 
 
Обученията през седмицата 11-15 януари се проведоха в София и Перник. Участници в обученията са служители на държавни и общински администрации. В София и Перник обучаемите надхвърлиха 80 човека. 
Темите на обученията са:  
 
1.  „Разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради”
2. „Отчитане изпълнението на плановете за действие”
3. „Договори за енергийна ефективност” 
4. „Енергиен мениджмънт в сгради” 
5. „Основни познания за енергийните одити”
 
Снимки от проведените обучения:
 
 


 

 
 

 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.