ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05

ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСНА ЕФИКАСНОСТ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ“

 

                На 19.01.2016 "Балкански институт по труда и социалната политика", бенефициент по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" проведе конференция относно проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСНА ЕФИКАСНОСТ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ".

Целите на схемата са повишаване на административния капацитет на държавните и общински органи и институции  за планиране  и  изпълнение  на  мерки  за  енергийна  ефективност и възобновяема енергия /ЕЕ и ВЕИ/ чрез предоставяне на обучения и консултации.

 

Целева група на проекта са служители на държавни и общински администрации и други публични организации

 

Продължителността на проекта е ноември 2015 - април 2016 

 

Една от важните дейности по проекта е провеждане на обучения за изграждане на капацитета на назначени служители в държавните институции и общинските власти за развитие, планиране и изпълнение на мерки за ЕЕ и ВЕИ в 22 областни града в рамките на 5 дни. 

Обученията стартираха успешно в София и Перник на 11.01.2016 г с над 70 представители на целевите групи. В момента се провеждат обучения в градовете Пловдив и Пазарджик по следните теми: 

„Разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради”

„Отчитане изпълнението на плановете за действие”

„Договори за енергийна ефективност” 

„Енергиен мениджмънт в сгради” 

„Основни познания за енергийните одити”

 

Предстоят обучения в Благоевград, Видин, Монтана, Ловеч, В.Търново, Габрово, Разград, Шумен, Ямбол, Бургас, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Варна, Смолян, Кърджали, Кюстендил, Търговище. 

В следствие на проведените обучения се очаква да бъдат обучени около 660 служители в държавни институции/организации, общински власти и други публични организации, директно ангажирани с развитие, планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и решения в областта на възобновяемите енергийни източници.  

 Презентация от Пресконференцията

 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.