Открита процедура за избор на изпълнител

"Публична покана за избор на изпълнител с предмет "Организация на кетъринг за обучения на място" по проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание" по ПРОГРАМА BG04 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ", в рамките на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 
Документи за кандидатстване:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.