Национална лаборатория по професионално ориентиране

Уважаеми Колеги,

Вие се намирате в информационната банка по професионално ориентиране на БИТСП.

Нашият стремеж е да ви дадем най-пълен достъп до всички материали и сайтове на български език, отнасящи се до проблемите на професионалното ориентиране.

С ваша помощ искаме да създадем най-богататата информационна база по професионално ориентиране и кариерно развитие.

Екип на
БИТСП

 

Документи:

Инструменти и добри практики за гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи

Синтезиран доклад за стандартите за качество в обучението по професионално ориентиране в израбрани страни от Европа - съкратена версия

Професионално ориентиране и образование на Балканите - брошура

Професионално ориентиране в Европа

За ползата от професионално ориентиране на децата и юношите

Осигуряване на качеството на продължаващото професионално обучение

   

 

 

 

 

 

 
 

Полезни сайтове:

http://www.icares.com

http://www.kakvidastanem.bg
http://www.kadedaucha.com
http://www.tencompetence.org
http://argumenti.org
http://www.tests.runicenter.com
http://www.mappbg.com
http://www.euroguidance.net
http://www.careercenteronline.org
http://www.euronetyouth.org

 

 


 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.