Конкурс социално отговорно предприятие 2014 г.

НКМ за въвеждане на социалните стандарти обявява нов Национален конкурс за социално отговорно предприятие на годината.

Конкурсът стартира официално на 25 ноември 2014 г.
 
Графикът за провеждане на конкурса е следният:
 
·      25 ноември– начало на конкурса и стартиране на изпращането на въпросниците
·      8 декември – краен срок за получаване на въпросниците, попълнени от фирмите
·      12 декември – краен срок за извършване на оценка.
 
Наградата ще бъде връчена на Осмата национална конференция по корпоративна социална отговорност, която ще се проведе на 15 декември 2014 г.
 
Информация за участие в конкурса може да бъде намерена на сайта на Балканския институт по труда и социалната политика – www.bilsp.org.
Фирмите следва да изпращат попълнените въпросници на електронен адрес firmanagodinata@bilsp.org, както и допълнително по пощата на адрес: Балкански институт по труда и социалната политика, бул. Цариградско шосе бл. 22, вх. А, ет. 1, София 1113 с приложени документи съгласно въпросника (ако има такива) и подписана декларация за достоверност. Въпроси може да задавате на телефон (02) 971-25-58 и на e-mail адрес: firmanagodinata@bilsp.org.
 
Оценката на въпросниците ще се извърши от комисия, включваща един представител от МТСП и членове на Кръглата маса, разпределени по следния принцип: работодатели, синдикати, неправителствени организации. Комисията ще има председател и секретар, които са без право на глас.
 
Спечелилите предприятия ще получат награди, които ще бъдат връчени по време на Осмата национална конференция по корпоративна социална отговорност. Резултатите ще бъдат популяризирани сред партньорите на Националната кръгла маса за социалните стандарти и потенциални контрагенти на сектора от европейския пазар.
 
Документи:
 
 
 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.