Седма конференция по КСО

На 19 декември 2013 г. в сградата на Информационния център на  Европейския парламент в София, ул. Раковска 124, ще се проведе Седмата национална конференция по корпоративна социална отговорност под патронажа на българското Министерство на труда и социалната политика.        

            Главната цел на Конференцията е да се повиши общественият интерес по темата за корпоративна социална отговорност (КСО) в България и да се популяризират ползите от прилагане на тази концепция в сферата на прилагането на социалните стандарти и социалния одит. Конференцията е най-дългогодишния национален и регионален форум, на който страните от Югоизточна Европа споделят своя опит в развитието на корпоративната социална отговорност.

            По време на Конференцията ще се споделят възгледите и опита, свързани практическото използване на КСО при провеждане на социални одити и ще се създаде платформа за обмен на опит между представителите на бизнеса, държавните власти, неправителствените организации и синдикатите.

            Дискусиите ще се насочат към търсене на отговори по въпроса дали и доколко успешните политики по КСО, свързани със създаването на стандарти в тази сфера и с провеждането на социални одити допринасят за устойчивостта на бизнеса в условията на световната икономическа криза, като в резултат на това се очаква да се подобри разбирането на аудиторията за ползите от КСО и начините за прилагане на свързаните с нея концепции.
 
            По време на конференцията ще бъдат връчени за седми път годишните награди „Социално-отговорно предприятие на годината” на Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти в България.
 
            Националната кръгла маса очаква една конференция с важни въпроси и стимулиращи отговори и се надяват да Ви посрещнат сред участниците.

Документи:

Покана и програма

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.