Седма конференция 2013

 

В сградата на Информационния център на Европейския парламент в София се проведе Седмата национална конференция по КСО "Корпоративна социална отговорност и социални одити" под патронажа на българското Министерство на труда и социалната политика .

Главната цел на Конференцията беше да се повиши общественият интерес по темата за корпоративна социална отговорност (КСО) в България и да се популяризират ползите от прилагане на тази концепция в сферата на прилагането на социалните стандарти и социалния одит. Конференцията е най-дългогодишния национален и регионален форум, на който страните от Югоизточна Европа споделят своя опит в развитието на корпоративната социална отговорност.

По време на Конференцията се споделиха възгледи и опит, свързани с практическото използване на КСО при провеждане на социални одити и се създаде платформа за обмен на опит между представителите на бизнеса, държавните власти, неправителствените организации и синдикатите.

Дискусиите бяха насочени към търсене на отговори по въпроса дали и доколко успешните политики по КСО, свързани със създаването на стандарти в тази сфера и с провеждането на социални одити допринасят за устойчивостта на бизнеса в условията на световната икономическа криза, като в резултат на това се очаква да се подобри разбирането на аудиторията за ползите от КСО и начините за прилагане на свързаните с нея концепции.

По време на конференцията бяха връчени за седми път годишните награди „Социално-отговорно предприятие на годината” на Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти в България.

Националната награда е публично морално признание и подкрепа за предприятията и хотели в Република България, придържащи се към най-добрите практики на социално отговорно поведение.

С оглед класифицирането на категориите предприятия според националното законодателство, Националната награда беше връчвана в категориите:
1.Туризъм
2.Шивашка индустрия
3.Мебелна индустрия и Дървообработване

В категория Туризъм награда за Социално отговорно предприятие получиха морски хотел “Majestic Beach Resort”, морски курорт Слънчев Бряг и „Мурите Клуб Хотел”, гр. Банско.

В категория Шивашка индустрия награда за Социално отговорно предприятие получи „Ню ейдж България” ООД, гр. Габрово.

В категория Мебелна индустрия и Дървообработване награда за Социално отговорно предприятие получиха  „Алтех Дизайн” ЕООД, гр. Банкя и „Бял Бор Инженеринг”, гр. Брацигово.

Наградите бяха връчени лично от г-н Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, г-жа Светлана Дянкова заместник-министър на труда и социалната политика  и г-н Иван Нейков, председател на управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика.

Презентации:

ISO 26 000 и социални одити - Марина Стефанова

Методология за провеждане на социален одит - Златка Господинова

Социалният мониторинг като инструмент за установяване на КСО в организацията - Иван Иванов

Методология на социалния одит - Димитър Матев

Публицакия:

Министерство на труда и социалната политика

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.