RESPECT е 2-годишен проект, започнал в края на 2011 г., и съфинансиран от програма "Леонардо да Винчи" на ЕС. Инициативата е съвместните усилия на 8 партньори от 5 европейски страни, представляващи различни експертни области.

 
RESPECT акцентира специално върху нарастващата роля на доставчиците и тяхното овластяване чрез изграждане на капацитет.
 
Партньори по проекта са Балкански институт по труда и социалната политика, „Ню Ейдж”, Габрово, „Асоциацията за справедлив труд” (Fair Labor Association), Швейцария, Бизнес училище ESCEM, Франция, „Корпоративна социална отговорност”, Турция, „Лаймлайт Консултинг”, Франция, „Мак-тийм”, Белгия, „Гибор Алфа”, Турция.
 
Целта на проекта е да разработи иновативни методологии и инструменти, за да помогне на основните заинтересовани страни да променят начина, по който се извършва закупуването по веригата за доставки. RESPECT специално акцентира върху нарастващата роля на доставчиците и тяхното овластяване чрез изграждане на капацитет.
 
В рамките на проекта на 4 и 5 април 2013 г. в гр. Кърджали беше проведено пилотно обучение на представители от 8 фабрики от шивашката промишленост в България.
 
Целта на обучението беше:
·          да осигури на специалисти от фабриките на доставчиците подходящи инструменти за подобряване на позицията им в отношенията доставчик-клиент;
·          да се тества и подобри съдържанието на обучението.
 
Наблюдатели по време на обучението бяха представители на партньорите, както и г-н Стърлинг Смит – директор проекти в „Джъст Солушънс Нетуърк”, Великобритания и експерт по обучения на възрастни в областта на КСО, разрешаване на конфликти, социален диалог, и др.
 
По време на обучението бяха използвани интерактивни методи, включително „мозъчна атака” и ролеви игри, което спомогна за активното участие на представителите на фабриките.
 
На участниците бяха представени различни проблеми, свързани с КСО / Практиките на закупуване и как доставчиците могат да допринасят за отстраняване на тези проблеми. Бяха представени и различни инструменти и умения за самоанализ и решаване на проблеми. Част от обучението включваше усъвършенстване на уменията за комуникация и водене на преговори, с цел подобряване на общуването с клиенти, други заинтересовани страни и потребители.
 
Участниците споделиха, че обучението им е допаднало най-вече поради използваните интерактивни методи и възможността за споделяне и общуване с техни колеги от Турция и европейските специалисти.

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.