Покани за кандидатстване по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество

Швейцарското междинно звено публикува едновременно две покани за кандидатстване в рамките на двата управлявани от него Тематични фонда – "Фонд за реформи, свързани с участие на гражданското общество” и Фонд „Партньорство”.

В срок до 16 ноември 2012 г. български юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност попада в двете тематични области, подкрепяни от "Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” – предоставяне на социални услуги и опазване на околната среда, ще имат възможност да кандидатстват за безвъзмездна помощ за реализиране на своите проекти в размер от 10 000 до 250 000 швейцарски франка.

Фонд „Партньорство” ще подкрепя проекти, насочени към установяване на нови или надграждане на съществуващи партньорства между български институции и юридически лица с нестопанска цел с швейцарски партньори. Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна от Фонда „Партньорство”, ще варира между 10 000 и 250 000 швейцарски франка.

За повече информация и кандидатстване: http://swissbgcooperation.bg

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.