Заместник-председателят на УС на БИТСП д-р Димитър Матев участва в методологически семинар в гр. Тур, Франция. Семинарът се проведе на 17-18 февруари 2010 г. в рамките на проект, финансиран от Европейската комисия. Проектът е насочен към развитието на човешките ресурси като изключително важен фактор при въвеждане на иновативни практики в клъстери. На семинара бяха обсъдени добрите практики в подготовката и работата с висококвалифицирани работници („сини якички”) при въвеждане на иновации в промишлени клъстери във Франция и Германия. Ще бъдат разгледани и описани общо 11 казуса - 8 във Франция и по 3 в България и Испания. Целта на проекта е добрите практики да бъдат споделени и приложени в страните-участнички в проекта.

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.