6-та национална конференция по КСО

Шеста национална конференция за корпоративна социална отговорност в България

Корпоративна социална отговорност и професионално ориентиране за възрастни

София, 29 ноември 2011 г.  

             Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти, съвместно с фондация „Фридрих Еберт”, бюро България и под патронажа на българското Министерство на труда и социалната политика, организират Шестата национална конференция по корпоративна социална отговорност, която ще се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Ректорската зала,  на 29 ноември 2011 г.

            Главната цел на Конференцията е да се повиши общественият интерес по темата за корпоративна социална отговорност (КСО) в България и да се популяризират ползите от прилагане на тази концепция в сферата на професионалното ориентиране на възрастни. Конференцията е най-дългогодишния национален и регионален форум, на който страните от Югоизточна Европа споделят своя опит в развитието на корпоративната социална отговорност.

            По време на Конференцията ще се споделят успешни практики по КСО и ще се създаде платформа за обмен на опит между представителите на бизнеса, държавните власти, неправителствените организации и синдикатите.

            Дискусиите ще се насочат към търсене на отговори по въпроса дали и доколко успешните политики по КСО в сферата на професионалното ориентиране на работещите и безработните допринасят за устойчивостта на бизнеса в условията на световната икономическа криза, като в резултат на това се очаква да се подобри разбирането на аудиторията за ползите от КСО и начините за прилагане на свързаните с нея концепции.
 
            По време на конференцията ще бъдат връчени за шести път годишните награди „Социално-отговорно предприятие на годината” на Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти в България.
 
           Националната кръгла маса и фондация „Фридрих Еберт” очакват една конференция с важни въпроси и стимулиращи отговори и се надяват да Ви посрещнат сред участниците. 
 

Документи:

Програма

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.