Балкански институт по труда и социалната политика съвместно с Фондация Фридрих Еберт и румънската Национална асоциация за развитие на човешките ресурси обявиха резултатите от проект „Здравословни и безопасни условия на труд във време на икономическа криза”, финансиран от Европейската комисия чрез дирекция “Заетост, социални въпроси и равни възможности”.


Резултатите от изследванията по проекта са събрани в доклад: „Въздействието на икономическата криза върху безопасните и здравословни условия на труд” и сборник „Европейски и национални съдебни практики в областта на безопасността и здравето при работа”. Материалите са преведени на английски, немски и румънски език.

 

 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.