Кръгла маса по проблемите на алтернативното решаване на трудови спорове

 

Днес, 29 юни 2011 г., във 2-ра зала на Министерството на труда и социалната политика се проведе Кръгла маса по проблемите на алтернативното решаване на трудови спорове. Присъстваха представители на МТСП, Изпълнителна аганция „Главна инспекция по труда’, Националния институт за помирение и арбитраж, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Глобалния договор на ООН в България и Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП). Кръглата маса беше организирана от БИТСП в рамките на проекта „ Алтернативни методи за подобряване на индустриалните отношения”, финансиран от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия.
 
Представени бяха различните методи за решаване на трудови спорове, които се практикуват в страните-членки на Европейския съюз. Бяха обсъдени добрите практики във Франция, Естония, Испания, Германия, Холандия, Белгия, Съединените американски щати и др., включително и представените в изследването на Eurofound “Индивидуални спорове на работното място: алтернативно решаване на трудовите спорове” („Individual disputes at the workplace: Alternative disputes resolution”).  Бяха дискутирани различни практики и казуси от българската действителност.
 
Участниците в кръглата маса се обединиха около мнението, че е необходимо да се активизира възможно по-бързо диалогът по проблемите на алтернативните методи за решаване на колективни и индивидуални трудови спорове.
 
През месец октомври, в България, в рамките на този проект ще се проведе международен семина по проблемите на алтернативното решаване на трудови спорове, в който ще вземат участие и партньорите от Генералната федерация на профзъюзите (Великобритания), Бизнес университета в Тулуза (Франция) и Службата на Националния комитет на "Солидарност” (Полша). На този семинар ще се обсъди ситуацията в различните страни и колегите от Великобритания ще предоставят пакет за обучение, предназначен да увеличи използването на алтенативни способи за решаване на трудови спорове.
 
Документи:
 

Изследване: Индивидуални спорове на работното място: Алтернативно разрешаване на спорове

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.