Семинар по проект “Здравословни и безопасни условия на труд във време на икономическа криза”

На 11 март 2011г. в Бон, Германия се проведе семинар по проект “Здравословни и безопасни условия на труд във време на икономическа криза”, финансиран от Европейската комисия чрез дирекция “Заетост, социални въпроси и равни възможности”. Проектът се изпълнява съвместно от Балкански институт по труда и социалната политика, Фондация Фридрих Еберт и румънската Национална асоциация за развитие на човешките ресурси. Домакин на събитието беше Б.А.Д “Здравна превенция и технология за безопасност” (B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH).


Целите на семинара бяха представяне на напредъка и резултатите по проекта както и на състоянието на здравословните и безопасни условия на труд и съдебни практики в същата област в страните – България, Румъния, Германия и Европейския съюз като цяло.


Някой от по-интересните изводи, направени по време на семинара бяха:

 

  • Да се заделят допълнително средства за БЗР в новия период на планиране на структурните фондове на ЕС в частта добро качество на работното място и въпросите на заетостта
  • Да се стимулира застраховането срещу злополуки и професионални заболявания на работното място в България и Румъния
  • Да се мотивират работодателите за подобряване на работната среда и въвеждане на политики за безопасност и здраве при работа чрез тяхното обвързване с икономическата ефективност на компаниите
  • Да се въведе БЗР в учебните програми на различните степени на образование най-вече в България и Румъния
  • Да се засилят мерките за превенция по отношение на БЗР

По време на семинара беше представен и финалния доклад по проекта на тема „Въздействието на икономическата криза върху здравословните и безопасни условия на труд в реалната икономика”, базиран на данни от Германия, България и Румъния.

На срещата участие взеха представители на партньорите по проекта, експерти на B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH и Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und - gestaltung e.V. (GVG).

Презентации от семинара (на английски език):

 B.A.D.
 Кризата и ЗБУТ
 Европейски законови казуси
 Законодателство в ЗБУТ
 ЗБУТ по време на криза в Румъния
 ЗБУТ по време на криза в България
 Представяне на проекта
   

 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.