От 2003 г. БИТСП и Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) са част от Мрежата на европейски обсерватории на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound).

Eurofound е организация на Европейския съюз, една от първите по рода си, която е създадена за работа в специфични области на политиката на ЕС. Тя е създадена от Европейския съвет (Регламент на Съвета (ЕИО) No. 1365/75 от 26 май 1975 г.), с цел да допринесе при планирането и създаването на по-добри условия на живот и труд в Европа.
 
Нейната роля е да осигурява информация, консултации и експертна помощ за условията на живот и труд, индустриалните отношения и управлението на промяната в Европа, на ключови актьори в областта на социалната политика на ЕС, на базата на сравнителна информация, изследвания и анализи.
 
Eurofound изпълнява тези си задачи чрез своите три специализирани обсерватории – Европейската обсерватория на индустриалните отношения (EIRO), Европейския център за наблюдение на промяната (EMCC) и Европейската обсерватория на условията на труд (EWCO).
 
Резултатите от работата на БИТСП като център от Мрежата на европейските обсерватории включва изготвяне на сравнителни аналитични доклади, актуализиране на информация, анализи и представителни изследвания, фактологични брошури, годишни доклади и актуализации и др., в горепосочените области.

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.