На 26 юли 2010г. в Букурещ, Румъния се проведе работна среща по проект “Здравословни и безопасни условия на труд във време на икономическа криза”, финансиран от Европейската комисия чрез дирекция “Заетост, социални въпроси и равни възможности”. Проектът се изпълнява съвместно от Балкански институт по труда и социалната политика, Фондация Фридрих Еберт (ФФЕ) и румънската АУР “Национална асоциация за развитие на човешките ресурси” (“AUR – A.N.S.R.U”)

Целите на тази среща бяха постигането на взаимно разбиране относно цели и резултати, първоначалните графици, очакванията на страните, идентифициране на всички заинтересованите страни, яснота относно механизма на управление, координация и отчетност по проекта, детайли по методологията на изследователската работа, канали за комуникация, съгласуване на действията и други.

На срещата взеха участие представители на партньорите по проекта.

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.