Пета регионална конференция за корпоративна социална отговорност в България

Корпоративна социална отговорност – безопасност и здраве при работа

София, 13-14 май 2010 г.  

На  13 и 14 май 2010 г. в София, за пети пореден път се проведе регионална конференция по темите и практиките на корапоративната социална отговорност. Дискутираха се безопасността и здравето при работа, сподели се регионалният опит и се представиха нови идеи от участниците.
 
 
Форумът се проведе в ИНТЕР ЕКСПО и КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР, София и се откри от Тотю Малденов, Министър на труда и социалната политика на България. По време на двудневната конференция се връчи наградата в националния конкурс за “Социално отговорно предприятие на 2010 година”. Наградата се връчва за пета поредна година.
Наградените предприятия са както следва, в сектор текстил и облекло, шивашките компаниии са: Катекс АД – Казанлък – средно предприятие,  Дружба Стил АД – Варна – средно предприятие, Динатекс България ООД – с. Ябълчево, община Руен – малко предприятие.  Наградите бяха връчени от Министъра на труда и социалната политика, Тотю Младенов и г-жа Петя Милушева, Германско дружество за техническо сътрудничество.
 
В сектор дървообработване и мебелна промишленост беше наградено едно средно предприятие - Лудогорие 91 Ад – Кубрат. Наградата връчи г-жа Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА “Главна инспекция по труда”. За първа година, в конкурса участие взима предприятие от този сектор. Досега главните участници в конкурса бяха от секторите текстил и облекло и туризъм и хотелиерство.
 
Наградените хотели в конкурса бяха: Хотел “Централ” – София – среден хотел и Хотел „Мария Луиза” – София – малък хотел. Наградите за хотелите бяха връчени от Иво Маринов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. Тенденция в конкурса за социално отговорно предприятие е да разширява своя обхват с участие на компании от други сектори от икономиката.
 

Официални гости и участници в събитието бяха представители от Германия – Том Гренц, Б•А•Д. "Здравна превенция и техника за сигурност"  ООД;  Украйна – Андриан Галач – Главна инспекция по труда и Босна и Херцеговина – Боряна Гочева, Световна банка, България – Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА “Главна инспекция по труда”.
Участие в събитието взеха представители на европейски и национални институции, частния сектор, академичните среди, гражданското общество  и синдикатите. Те обсъдиха практиките на компаниите, обвързани с целите и принципите на социалната отговорност, безопасните и здравословни условия на труд и създадоха платформа за обмен на опит помежду си. В резултат от форума се подобри разбирането на обществото и бизнеса за ползите от КСО и начините за прилагане на свързаните с нея концепции.
 
В края на конференцията се прие заключителна декларация, която обедини мненията и препоръките на участниците и начерта перспективите и развитието пред корпоративната социална отговорност и безопасността при здраве и работа.
 

Конференцията се организира за пета поредна година от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) съвместно с Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти, с координатор Балкански институт по труда и социалната политика и е под патронажа на българското Министерство на труда и социалната политика (МТСП).
 
 
 
 Снимки на наградените:
 
"Катекс" АД, Казанлък "Дружба Стил" АД, Варна хотел "Централ", София хотел "Мария Луиза", София "Лудогорие 91" АД, Кубрат
 
 

Материали:

  Дневен ред
Европейски перспективи за подобряване на условията на труд и живот (Том Гренц - на английски) 

Тенденции и мерки при инспектиране на труда в условията на криза (Румяна Михайлова)

КСО в туризма (Мариана Асенова)
Национална кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти в България (Димитър Матев)
Добрата практика на Германия за подкрепа на бизнеса в сферата на безопасност и здраве при работа - изложението А+А в Дюселдорф (Мирослава Даковска)
Адаптиране на труда към човека и на всеки човек към неговата работа (Златка Господинова)
Безопасност и здраве при работа: добри практики и политики в региона (Боряна Гочева - на английски)
Държавен комитет на Украина за индустриална безопасност, защита при работа и минен контрол (Андриан Галач - на английски)
 

Обръщение на Ласло Андор (Комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване в Европейската комисия) към участниците в конференцията:

 

Текст на обръщението на български

 

 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.